Witamy na blogu Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii, działającego w Krakowie od 2008 r. Tutaj dowiecie się o najnowszych inicjatywach dotyczących południowego Pacyfiku, jakie mają miejsce w Polsce i na świecie, tutaj także znajdują się informacje o bieżących wydarzeniach na Antypodach. Zachęcamy do nadsyłania informacji, które Waszym zdaniem powinny się tutaj znaleźć!

środa, 5 marca 2014

Atomowe dziedzictwo na Wyspach MarshallaPierwszy marca - to święto narodowe na Wyspach Marshalla, symbolizujące dzień, kiedy bomba wodorowa Bravo została wysadzona na atolu Bikini, rozprzestrzeniając radioaktywny opad na okoliczne wyspy.

Tegoroczna, 60. rocznica obchodzona jest w Majuro i innych miejscach na świecie. Dla znakomitej większości mieszkańców Wysp Marshalla, będzie to czas zadumy nad faktem, iż nuklearne dziedzictwo USA pozostawiło po sobie szereg nierozwikłanych kwestii dla ich narodu. 

Jednym z najistotniejszych problemów jest sprawa dotycząca braku oficjalnej odpowiedzi ze strony Kongresu USA na petycję, złożoną przed ponad trzynastoma laty przez rząd Wysp Marshalla, która traktowała o zwiększeniu rekompensat. 

Odszkodowania orzeczone przez Nuclear Claims Tribunal dotyczą tylko czterech najbardziej dotkniętych atoli i wyniosły 2 mld dolarów. Nie zostały one jednak wypłacone w całości. Środki wypłacone w ramach porozumienia z roku 1983 okazały się być znacznie niższe od wypłaconych kompensat w okresie 1990-2000.

Źródło: Marshall Island Journal.
Piotr Sosiński

Niue otrzymuje spore wsparcie na system odnawialnej energiiWładze Niue spodziewają się oszczędności szacowanych na 113 000 USD rocznie w związku z wdrożeniem projektu dotyczącego wykorzystania systemów fotowoltaicznych. 

Program, na który przeznacza się 4 mld USD, ma zapewnić znaczące korzyści dla mieszkańców Niue, dostarczając energię elektryczną na terenie całego wyspiarskiego kraju. Projekt został opracowany i wdrożony przez lokalny rząd, natomiast środki pochodzą z japońskiego funduszu Japan’s Pacific Environment Community (PEC), który zarządzany jest przez sekretariat Forum Wysp Pacyfiku.Wraz z planowanym wzrostem oszczędności wydatków, oczekuje się zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie 329 ton rocznie.

Wysiłki rządu Niue spotkały się z pochlebną opinią kierownika projektu, Johnatana Mitchella:
Instalacja systemu podłączonego do sieci ogniw solarnych jest historycznym elementem rozwoju Niue i jest to również pierwszy projekt systemów fotowoltaicznych ukończony w ramach funduszu PEC. Przyniesie znaczącą korzyść dla rządu i mieszkańców Niue wynikającą z minimalnej zależności od wykorzystania paliw kopalnych, a w konsekwencji zapewni to możliwość oszczędności, redukcji emisji gazów cieplarnianych i promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego na wyspie.

Japoński fundusz to zobowiązanie wysokości 66mld dolarów na rzecz wsparcia projektów Forum Wysp Pacyfiku, związanych z rozwojem sieci systemów wykorzystujących energię słoneczną i zakładów odsalania wody morskiej, bądź połączenia obu tych technologii.
Zadaniem sekretariatu Forum Wysp Pacyfiku jest zarządzanie funduszem w ramach ścisłej współpracy z rządem w Japonii. Każdy kraj będący członkiem Forum otrzyma wsparcie w postaci przydziału w wysokości 4mld USD. 

Dotychczas rządy Fidżi, Kiribati, Mikronezji, Nauru, Niue, Palau, Samoa, Tuvalu, Vanuatu, Wysp Cooka, Wysp Marshalla, Wysp Salomona z powodzeniem otrzymały dostęp do środków z japońskiego funduszu ma rzecz odnawialnych źródeł energii i możliwości odsalania wody morskiej.

Źródło: Marianas Variety.
Piotr Sosiński

poniedziałek, 16 grudnia 2013

ANZORA zaprasza na VI konferencję naukową poświęconą Kiribati i zachodzącym w nim przemianom. 

20 grudnia 2013, piątek

Duża Aula PAU, ul. Sławkowska 17, Kraków


PROGRAM

10.00 Otwarcie konferencji – dr Dariusz Zdziech, Prezes ANZORA.

10.30 Dr Justyna Eska: Odejście od modelu westminsterskiego: konstytucyjny i międzynarodowy status Kiribati.

11.00 Maja Zając: Prawo międzynarodowe i znikające państwa: studium przypadku na przykładzie Kiribati.
 
11.30 Joanna Siekiera: Polityka regionalna państwa Pacyfiku na przykładzie Kiribati.

12.00 Agnieszka Kandzia: Kiribati - wymiana handlowa. Partnerzy, wartość, prognozy.

12.30 Dr Dariusz Zdziech: Międzynarodowa pomoc rozwojowa dla Kiribati – studium przypadku Kiritimati.

13.00 Dyskusja.

13.30 Pokaz filmu I care for Poland, reż. Kaja d'Erceville, 2013.

13.45 Pokaz filmu dokumentalnego w języku angielskim: Between Sky and Ocean, reż. Wojciech Hupert, 2012.

Nowe zakazy połowowe na PalauWobec postępującego przełowienia żarłacza jedwabistego, władze Palau poszukują odpowiedniej formy, jaka miałaby zakazać połowu rekinów za pomocą długich lin ciągniętych przez statki.

Nannette Malsol, obecna dyrektor Agencji Rybołówstwa Oceanicznego (Bureau of Oceanic Fishery Management for the Republic of Palau), poinformowała, iż proces ustalania norm  w tej sprawie został poruszony na spotkaniu Komisji Rybołówstwa Zachodniego i Centralnego Pacyfiku w australijskim Cairns.

Metody połowu z użyciem sznurów haczykowych i tzw. metodą okrężnic, zdaniem Malsol uchodzą za prawnie i społecznie nieodpowiedzialne. Szereg gatunków takich jak: żarłacz biały, żarłacz białopłetwy, długoszpar, czy przedstawiciele rodziny młotowatych, został wymieniony w Konwencji Waszyngtońskiej  CITES (Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem).

Źródło: Radio New Zealand.
Piotr Sosiński 

Zobacz więcej: UE ratuje rekiny.

Przywódcy Mikronezji potępiają wpływ zmian klimatu
Mikronezyjscy przywódcy są zdania, iż ich wyspy najbardziej odczuwają wpływ zmian klimatycznych, mimo że mają najmniejszy, bądź żaden, wkład w emisję dwutlenku węgla. Takie stanowisko zostało przyjęte na zakończenie  19 szczytu Micronesian Chief Executives Summit, który w dniach 4-6 grudnia 2013 odbywał się na Saipan.

Zdaniem przedstawicieli mikronezyjskich nacji, zmiany klimatu miałyby przyczynić się do wzrostu poziomu mórz, znikania linii brzegowej, obumierania płodów rolnych i konieczności migracji ludzi.

Gubernator Marianów Północnych Eloy Inos, poinformował, iż narody Mikronezji winny kontynuować działania na rzecz współpracy przeciw nadmiernej produkcji i emisji dwutlenku węgla przez inne kraje.

Według Sebastiana Anefala — gubernatora Yap, jednego ze stanów Mikronezji, kraje rozwinięte z najwyższą emisją dwutlenku węgla winny wspierać mikronezyjskie wyspy w przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatycznych.

Szczyty Micronesian Chief Executives Summit gromadzą rządzących z  Palau, Sfederowanych Stanów Mikronezji, Wysp Marshalla, Guam i Północnych Marianów. Pierwsze tego typu spotkanie miało miejsce w marcu 2003 roku na terenie Palau. W grudniu 2012, w czasie obrad na Wyspach Marshalla, podjęto decyzję o zmianie formuły szczytu. Poczynając od roku 2013, spotkania odbywają się corocznie.

Źródło: Radio New Zealand.
Piotr Sosiński